« Úvod | Popelnice ozdobená špe... »

Václav Thám

Jan Šimon Václav Thám, narozen 1765 v Praze, umírá okolo roku 1816 v Haliiči. Byl český básník, dramatik, překladatel, herec a režisér.
Po skončení gymnazia vystudoval filozofii. V roce 1784 se stal úředníkem pražské policie.
Po té přešel k divadelní kariéře. Stal se jedním z hlavních činitelů Boudy, později i divadla U Hybernů.
Přispíval články do časopisů, redigoval Schönfeldské král.pražské noviny.
Roku 1799 odjel z Prahy a hrál na různých místech nejen v Čechách.

Jeho první žena, dcera ředitele Heina, byla údajně němá, ale po porodu začala mluvit a od Tháma utekla s jiným hercem. Thám údajně šel k jejímu hrobu, kde zemřel. Tyto Thámovy osudy značně přehnaně vylíčil Alois Jirásek ve svém díle F. L. Věk.

V roce 1785 vydal reprezentativní dvojdílný sborník-almanach Básně v řeči vázané. Oba díly se vždy člení na 3 části.

„Země svou temnou propast otevři, oheň vyhazuj a neuhasuj a mne do sebe zavři.“ Část básně, která zní podobně jako Othello, ale Othello to není. Takhle naříká Václav Thám ve své básni Zoufalství.

Othella to připomíná snad i proto, že i Thám je přiveden na stopu nevěry milované ženy. Jenže Thám není ta vojácká povaha zvyklá rozhodovat se v alternativě život nebo smrt. Jeho duše je zraněna a on se pohybuje spíše mezi životem a živořením. Svoji milovanou neuškrtí, naopak jí dává volnost a možnost volby. Zůstat nebo odejít. V té době měl již Thám velké problémy s alkoholem.

Současně prožívá těžké období poté, co je vyhozen z divadla. Rozhoduje se opustit Prahu a tak jednoho dne nastupuje do dostavníku. Zhruba v roce 1802 mizí stopa po Thámovi. Thám zřejmě umírá v roce 1816, údajně na hrobu své ženy.

Václav Thám nebyl typem desperáta, ale mužem naděje. S velkým zápalem se věnoval nelehké práci na vzkříšení české řeči, českého divadla a obrození národa. To byl jeho smysl, jeho naděje, ale i prokletí. Alkoholu propadal stále častěji a v souvislosti s tím se dostával do nemalých potíží.

Přesto pracoval neúnavně a hodně toho stihl. Psal básně, sestavoval básnické a zpěvní almanachy, byl redaktorem, psal divadelní kritiky, hrál a i překládal z němčiny. Psal dramata a pomáhal budovat vlastenecké divadlo v Boudě. A když Bouda vzala za své, tak u Hybernů.

Byl především člověkem, který se nechtěl smířit s hereckou rutinou, ale hledal pravdivý herecký výraz. Co mu nešlo, to bylo intrikánství. Intrikána hrát nikdy neuměl.

A tak nezbývá než se smířit s tím, že vůbec posledním známým pramenem k jeho životopisu zůstávají dva přátelské zápisy v památníku dramatika a divadelního ředitele Jana Nepomuka Štěpánka. Jeden je německý z posledního dne roku 1806, druhý český, z prvního dne roku 1807. Thám byl tehdy v Praze. V tom českém se říká:

Milý příteli Štěpánku,
drž se češtiny a umělosti,
pak teprve děvčat a džbánku,
tak učiníš tomu světu dosti.


A po tomto ponaučení je ještě připsáno: „Od upřímného krajana Václava Tháma, tvého praděda v překládání a skládání her českých. V Praze dne 1. ledna 1807, na Nový rok. Praeterio felicior esto!" Což po česku znamená: "Budiž šťastnější než minulý." Zřejmě nebyl. Anebo možná byl - někdy - ale o tom my už nemáme žádnou zprávu. Skončil kdesi v polské Haliči, kde místo své ženy objevil jen její hrob - romantická legenda praví, že u něj zemřel. Ve skutečnosti neznáme místo a ani rok, kdy odešel. Ani nevíme, jak vypadal.
Jan Šimon Václav Thám.

Já jsem si již umínil v hospodě umříti,
při mé smrti u huby musím víno míti,
by řekli, kdyby měli anjelé přijít,
Bože, tomu pijáku rač milostiv býti!
Smysl každý bez vína hned vysýchá,
srdce vínem napité k nebesům pospíchá,
mne víno z kterékoli hospody víc píchá,
než co číšník knížecí čistou vodou míchá.
Každý jest k něčemu přirozeně veden,
já nikdy nemohu spát, když nejsem najeden,
lačného by mne mohl přemoct chlapec jeden,
na hlad, žízeň nevražím, jako na soudný den.
Takové verše dělám, jaké víno cítím,
ani spáti nemohu, leč až se nasytím,
ani i to zač stojí, co píši před pitím,
po pití však ve verších i Názóna chytím.


Další články autora
Lidské duše na uliciKřik není argument
27.10.2012 16:31:37 | Autor: pozorovatel | stálý odkaz
<< úvod

TXT.cz
HLEDAT | UPOZORNIT
Vytvořit blog | Přihlásit se